Privacyverklaring


Plint-Service BV respecteert de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en hecht daar groot belang aan. Bovendien leeft Plint-Service BV de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging en veiligheid van gegevens na. Wij hopen dat het hier uiteengezette beleid u een beter beeld zal geven van de soort informatie die Plint-Service BV kan verzamelen, van de manier waarop Plint-Service BV deze gebruikt en beveiligt en van de bedrijven waaraan Plint-Service BV deze informatie eventueel doorgeeft.


Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die u ons bezorgt zullen door ons nooit zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan derden worden meegedeeld. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de continuïteit van onze onderneming te garanderen.

Via zijn website verzamelt Plint-Service BV slechts die persoonlijk identificeerbare informatie over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u ons zelf bezorgt (bijvoorbeeld door contactopname, registratie, inschrijving of enquête). Wilt u ons bepaalde informatie niet doorgeven, dan hoeft u dat ook niet te doen. Het is mogelijk dat we persoonlijke gegevens opslaan en verwerken om een beter inzicht te verwerven in uw behoeften en om na te gaan hoe we onze diensten kunnen verbeteren. Online sollicitaties stellen ons in staat uw aanvraag zo efficiënt en snel mogelijk te behandelen. U kunt steeds de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, inkijken, laten verbeteren en verwijderen door een e-mail te sturen naar administratie@plint-service.com met vermelding van de eerder bezorgde gegevens en de gewenste verbetering of verwijdering of door te schrijven naar:
Beheerder van vragen in verband met privacy
Plint-service BV
Haachtsesteenweg 673
1910 Kampenhout


Automatisch verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is (bijvoorbeeld het gebruikte type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website vanwaar u kwam voordat u naar onze site ging, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u aan het bezoek besteedt, de bekeken pagina's). Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken en delen met onze websitebeheerder om het gebruik van onze website te meten en hun inhoud te verbeteren.


Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie als cookie op uw computer plaatsen zodat wij u bij uw volgende bezoek automatisch kunnen herkennen. Cookies kunnen u en ons op heel wat manieren helpen. Zo kunnen ze ons bij voorbeeld in staat stellen een website aan te passen zodat deze beter op uw behoeften is afgestemd, of uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw moet invoeren. Wenst u niet herkend te worden, dan moet u uw internetbrowser zo instellen dat cookies meteen van de vaste schijf van uw computer worden verwijderd, dat cookies worden geblokkeerd, of dat er een waarschuwing wordt gegenereerd voordat een cookie wordt opgeslagen.