Milieubeleid


Sinds zijn ontstaan in 1999, verwerkt PLINT-SERVICE BV keramische tegels en natuursteen

Wij achten ons als bedrijf verplicht om op een zo milieuvriendelijke manier te functioneren.
Wij zijn bewust dat er zorgvuldig omgesprongen dient te worden met energiebronnen, grondstoffen en afval.
Een performant milieubeleid zal ons toelaten om duurzaam te ondernemen en onze concurrentiekracht verhogen.
Om dit te bereiken voert PLINT-SERVICE BV haar activiteiten uit in overeenstemming met volgende richtlijnen:

  1. Het naleven van alle wettelijke verplichtingen in verband met het milieu
  2. Doelstellingen vastleggen om de belasting van het milieu te beperken
  3. Afval zoveel mogelijk te reduceren, te recycleren en te vernietigen en dit op een wettelijke en veilige wijze
  4. Rationeel gebruik maken van water, energie en grondstoffen
  5. Het nemen van maatregelen om milieuverontreiniging te vermijden
  6. Constructief en open communiceren wat betreft milieu naar klanten, overheidsinstanties en andere belanghebbenden
  7. Het steunen van alle activiteiten die duurzaamheid aanmoedigen
  8. Het beleid en zijn doelstellingen dienen steeds open te staan voor continue verbetering van de milieuprestaties
  9. Het bevorderen van het milieubewust handelen van alle medewerkers en contractors via opleidingen, nota’s en werkvoorschriften

Om dit te waarborgen werkt PLINT-SERVICE BV met een milieumanagementsysteem volgens de vereisten van de internationale norm ISO 14001. Dit managementsysteem zal ervoor zorgen dat het milieubeleid regelmatig beoordeeld en aangepast wordt.

Dit milieubeleid wordt kenbaar gemaakt aan PLINT-SERVICE BV personeelsleden, relevante leveranciers en onderaannemers en is tevens voor iedereen beschikbaar.

De directie en alle medewerkers verbinden zich er toe om deze beleidsprincipes ten allen tijde toe te passen.